Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek a személyes adatok kezelése vonatkozásában
A Cornwell Kft. alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő
jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló
eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU
2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb
megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük.
Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság
biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak
gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös
tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül
kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül.
Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő
aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a
személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben
megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen
rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi
irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre
szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

Kik vagyunk és hogyan tud bennünket elérni?

A Cornwell Premium Sous-Vide kereskedelmi név és a hozzá tartozó üzleti formátum
működtetője a Cornwell Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., egy Magyarországon
nyilvántartott gazdasági társaság, melynek székhelye 6120 Kiskunmajsa, Árpád utca 27.
szám alatt található, adószáma: 14769706-2-03 közösségi adószáma: HU14769706 (a
továbbiakban: „Cornwell Kft.” vagy „mi”). Az adatvédelmi szabályozás értelmében
adatkezelő szervezetnek minősülünk, amikor az Ön személyes adatait bármely módon
kezeljük.
Biztosítjuk afelől, hogy véleményét és észrevételeit szívesen vesszük, és – szükség
esetén – örömmel nyújtunk további tájékoztatást az Ön adatainak kezelését érintő
valamennyi kérdésben, éppen ezért kérjük, hogy minden ilyen irányú megkeresést
intézzen az Cornwell Kft. Adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi e-mail címen:
kocso.nikolett@cornwell.hu
. Emellett felveheti velünk a kapcsolatot postai levél ill. futárszolgálati küldemény
formájában is a következő címen keresztül: Cornwell Kft. – 6120 Kiskunmajsa, Árpád utca
27.– kérjük, a címsorban jelölje meg: a Cornwell Kft. adatvédelmi tisztviselője részére.
Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?
Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok
begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk.

Példának okáért az alábbi információt kapjuk Öntől:

• A Cornwell Kft. felhasználói fiókjának elkészítése során Ön továbbítja nekünk e-mail
címét, vezeték- és keresztnevét;
• Emellett a cornwell.hu felülethez tartozó személyes oldalán (Saját fiók) további
információt is megadhat, úgyis mint: becenév, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám,
születési idő, legmagasabb végzettség, szállítási cím, másodlagos e-mail cím,
bankkártyaadatok stb.;
Adatkezelési tájékoztató
• Rendelés leadásakor Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt
termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról,
telefonszámáról, stb.

Önnek lehetősége van arra, hogy a cornwell.hu felületre akár Facebook fiókján keresztül is
regisztrálhasson. Amennyiben a fenti lehetőségek bármelyike mellett dönt, a kiválasztott
link átirányítja Önt a Facebook Admin oldalra, ahol az adott szolgáltató fogja tájékoztatni
az általuk felénk (Cornwell Kft.) továbbított adatok kezelésének módjáról.

A Facebook adatvédelmi irányelveit a következő linkekre kattintva tudja tanulmányozni:
https://www.facebook.com/about/privacy
Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé, ajánlatainkat
pedig az Ön preferenciái szerint még egyedibbé tegyük, bizonyos információkat a
weboldalunkon tett látogatásai során a böngészési és felhasználói magatartásáról is
gyűjthetünk és feldolgozhatunk. Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb
tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.
Weboldalunkon tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló
technológiákon keresztül dolgozunk fel az erre vonatkozó Süti szabályzatnak megfelelően.
Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet
szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16.
életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjtjük és
nem kezeljük.

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:
1. A Cornwell.hu szolgáltatások nyújtásához az Ön számára
Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben
alkalmazandók:
• Felhasználói fiók létrehozása és kezelése a cornwell.hu felületen;
• Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és
számlázását is;
• Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás
megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
• Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
• Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően;
• Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve cornwell.hu által hirdetett
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően az
Önök által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.
Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a
Cornwell Kft. és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez
szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi
rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.
2. Szolgáltatásaink fejlesztéséhez
Azon dolgozunk, hogy Önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online
vásárlói élményt tudjuk biztosítani. Ehhez többek között szükségünk van az Ön vásárlási
szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk
közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást, valamint kérjük Önt egy adott
megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére.
Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor
mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai az ilyen
tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.
3. Marketing tevékenységekhez
Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel
kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében –- bizonyos
időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldünk Önnek elektronikus
csatornáinkon keresztül (e-mailben / SMS-ben / mobil értesítésben / bannerek, felugró
üzenetek formájában / stb.), valamint tájékoztatjuk az Ön által korábban vásárolt, illetve
megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy azokat kiegészítő termékekről. Szeretnénk
továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést, valamint személyre szabott
ajánlatokat megjeleníteni weboldalunkon keresztül. Annak érdekében, hogy Önt az
érdeklődésére számot tartó információval láthassuk el, felhasználói profilalkotás céljából
felhasználhatunk bizonyos adatokat az Ön vásárlási szokásaival (pl. megtekintett
termékek / kívánságlistához adott termékek / megvásárolt termékek) kapcsolatban.
Minden esetben gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás az
Ön jogainak és szabadságainak legteljesebb figyelembe vételével történjen, és
szavatoljuk, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések Önre
nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, az Ön jogait nem
korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.
Marketingkommunikációs tevékenységünket a legtöbb esetben az Ön előzetes
hozzájárulásával végezzük, melyet a „Szeretnék értesítést kapni a legjobb ajánlatokról!”
tartalmú kitöltőbox kipipálásával tud megadni. Bármikor meggondolhatja magát és
visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módon:
• a felhasználói fiók beállításainak megváltoztatásával, a “Feliratkozásaim” menüpontban;
• a tőlünk kapott üzenetek alsó szekciójában elhelyezett “Szeretnék leiratkozni” című link
megnyitásával; vagy
• a Cornwell Kft-vel való kapcsolatfelvétellel a fentiekben rögzített elérhetőségeken
keresztül.
Bizonyos marketingtevékenységeinket jogos üzleti érdekeinkre hivatkozással
kereskedelmi működésünk népszerűsítésére és fejlesztésére használjuk. Minden olyan
esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeinkre tekintettel Önhöz kapcsolódó
információt használunk fel, azt a tőlünk e körben elvárható legnagyobb gondosság
tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával tesszük, hogy az Ön alapvető jogai és
szabadságai ne sérüljenek. Ugyanakkor Ön bármikor kérheti tőlünk a fentebb körül írt
módok bármelyikének igénybe vételével, hogy az Ön személyes adatainak marketingcélú
kezelését szüntessük meg, mely kérésre a lehető leghamarabb igyekszünk válaszolni.
4. Jogos üzleti érdekeink védelméhez
5. Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink
érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos
információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a
következők:
6. • védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és a cornwell.hu felületet használók
biztonságát veszélyeztető cyber támadások ellen:
7. • intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére,
beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi
szervek felé;
8. • intézkedések minden további kockázat kezelésére.
9. Az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó
felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos üzleti
érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk
végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját
érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság
elvét.
10. Továbbá, az adatkezelést és -feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi
kötelezettségeink teljesítésére figyelemmel végezzük, így különösen azért, hogy a
hatályos törvények által az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelveket és
értékeket szavatolásához szükséges.

Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

Főszabály szerint személyes adatait a cornwell.hu felhasználói fiók meglétének
időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak
törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolunk
azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk az – akár a felhasználói
fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való
megfelelést.
Amennyiben Ön nem rendelkezik cornwell.hu fiókkal, főszabály szerint minden
megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől
számított 3 [három] év időtartamig tárolni. Az előbbiekben magyarázott helyzethez
hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek
megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot
meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön
személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:
• a Cornwell Kft.-vel azonos cégcsoportba tartozó vállalatoknak;
• futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak;
• pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek;
• marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek;
• piackutatási szolgáltatást végző partnereinknek;
• biztosítási vállalatoknak;
• információtechnológiai szaktanácsadást és szolgáltatást nyújtó partnereinknek;
• más olyan társaságoknak, akikkel közös programok fejlesztésével azon dolgozunk, hogy
termékeinket és szolgáltatásainkat értékesíteni tudjuk.
Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink
érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.
Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet
kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó
jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött
megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

Melyik országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait jelenleg Magyarország területén tároljuk és kezeljük.
Felmerülhet olyan eset, amikor az Ön személyes adatait Magyarország területén kívüli
székhellyel rendelkező szervezetnek továbbítjuk. Ezek a szervezetek lehetnek az Európai
Unión belüliek és azon kívüliek egyaránt, ide értve azokat az országokat is, ahol az
Európai Bizottság megfontolásai szerint a személyes adatok Európai Unióéval legalább
megegyező szintű védelme nem biztosított.
Minden esetben megtesszük azokat a lépéseket és óvintézkedéseket, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy az Ön adatvédelemhez és információszabadsághoz fűződő jogainak
védelmében garantálható legyen a nemzetközi adatközlésben érintett személyes adatok
biztonsága. A szolgáltatók és más harmadik személyek felé történő adatközlés biztonságát
minden esetben szerződéses kötelezettségek védenek, illetve – ahol szükséges – további
biztosítékok szavatolják, úgyis mint az Európai Bizottság által a személyes adatok
harmadik országokba irányuló továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről
kiadott határozatának rendelkezései, valamint az olyan tanúsítványrendszerek mint
például a Privacy Shield, a személyes adatoknak az Európai Unió és az Amerikai Egyesült
Államok közötti továbbítását védő biztonsági pajzs.
A fenti elérhetőségeken keresztül bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben
további kérdése lenne azokról az országokról, ahova az Ön adatait továbbítjuk, vagy
azokról a biztonsági intézkedésekről és biztosítékokról, amelyeket az ilyen
adattovábbítások kapcsán alkalmazunk.

Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?

Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki
és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk.
Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát
alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.
Fizetésekhez a PayPal fizetéstámogató szolgáltatásait használjuk. Minden fizetéssel
kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap.
Felhívjuk kedves figyelmét, hogy – az Ön személyes adatainak védelmére irányuló minden
igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított
információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat
illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk
alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk
felelősséget.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok
vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen
szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga
van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti
hatóságnál vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek
jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill.
adatainak zárolását kérni, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.
A fenti jogokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért olvassa át az alábbi táblázatot.
Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba
lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné
érvényesíteni:
Azonosítás. A személyes adatokat tartalmazó valamennyi nyilvántartás bizalmasságát
szigorúan vesszük. Ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a
cornwell.hu fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail
címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további
kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.
Díjak. Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk
fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan,
fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az
adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítjuk. Esetleges díjfizetési
igényünkről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesítjük.
Válaszadási határidő. Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül
válaszolunk, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult vagy ha
egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül
megküldjük Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése
feldolgozásához, azt okvetlenül jelezni fogjuk Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy
kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be
Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége és
mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk
Önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.
Harmadik fél joga. Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben
megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy
szabadságának megsértését vonná maga után.

Érintett jog és hozzáférés

Hozzáféréshez való jog:
Kérheti tőlünk, hogy:
– erősítsük meg, amennyiben személyes adatának kezelése történik nálunk;
– biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;
– nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra
vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól, kivel osztjuk
meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá,
hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk ezeket az adatokat, milyen
jogokat élvez Ön ezekkel az adatokkal kapcsolatban, milyen módon és formában tud
panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az Ön adatait, amennyiben az erre
vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk
az Ön rendelkezésére nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan,
így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés
céljairól, kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az
adatokat külföldre továbbá, hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk
ezeket az adatokat, milyen jogokat élvez Ön ezekkel az adatokkal kapcsolatban, milyen
módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az Ön
adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést
megelőzően még nem bocsátottuk az Ön rendelkezésére
Helyesbítéshez való jog:
Kérheti, hogy helyesbítsük ill. egészítsük ki az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos
személyes adatokat.
A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt megvizsgálhatjuk az érintett adatok
valóságosságát, illetve pontosságát.
Törléshez, elfeledéshez való jog:
Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az esetben,
– ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott
adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy,
– ha Ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson
alapul); vagy,
– ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
– ha az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,
– ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.
Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, ha
személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:
– uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
– jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.
Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére
irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt
esetekben tagadhatjuk meg erre irányuló kérését.
Felhívjuk arra a figyelmét, hogy a jelen pont szerinti törlési jog gyakorlása előtt ajánlott az
cornwell.hu fiókjából letölteni, majd pedig elmenteni minden olyan dokumentumot (értve ez
alatt elsősorban: számlák, jótállási levelek), amelyek a cornwell.hu-tól érkező
megrendelésekkel kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy a megrendelésben megjelölt
számlázási fél Ön volt-e, vagy egy másik személy, esetleg szervezet. Amennyiben fenti
intézkedést elmulasztja megtenni, mielőtt törlési jogával él, ezek a dokumentumok
elvesznek, és ezeket a Cornwell Kft. nem fogja tudni pótolni Önnek, miután az adattörlési
eljárás és az cornwell.hu fiók – annak valamennyi adatával és dokumentumának törlésével
együtt járó – megszüntetése vissza nem fordítható, végleges folyamat.
Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog):
Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk (ti. adatait zároljuk), ám
kizárólag ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges
időtartamra; vagy,
– ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; vagy,
– ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott
adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése,
érvényesítése, vagy védelme kizárja; vagy,
– ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a mi eljárásunk jogszerűségének vizsgálata még
nem zárult le.
Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosultak vagyunk
használni, amennyiben:
– az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; vagy,
– ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti
érvényesítése érdekében szükséges; vagy
– ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében szükséges.
Adatok szállíthatóságának biztosítása (adathordozhatósághoz való jog):
Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban bocsássuk az Ön rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha
– az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával történik és az Ön által kötött
megállapodásban rögzített szerződéses felhatalmazáson alapul; és
– az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog:
Az Ön sajátos helyzetére figyelemmel bármely időpillanatban tiltakozhat személyes
adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai
üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.
Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése
ellen is (ideértve a felhasználói profilalkotást is), mely esetben az adatkezelést a lehető
leggyorsabban megszüntetjük.
Automatizált folyamatok végrehajtása:
Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a kizárólag automatizált folyamatokkal
meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben,
– ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve joghatással járna; vagy
– ha Önt hasonlóan jelentős mértékben érintiené.
A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal
eredményeként meghozott döntés:
– az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,
– ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket
is megállapít; vagy
– ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasztételhez való jog:
Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen személyes
adatainak kezelésére vonatkozóan. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság
az alábbi címen érhető el:
A Személyes Adatok Kezelésében illetékes: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu
Az Önt jogszabály által megillető, felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való
jog sérelme nélkül arra kérjük, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot, és mi
garantáljuk, hogy mindent megteszünk majd sérelme békés rendezése érdekében.
Ismét fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy bármikor kapcsolatba léphet a Cornwell
Kft. adatvédelmi tisztviselőjével az Ön választása szerinti értesítési címek bármelyikére
küldött megkeresés formájában:
– e-mailben az alábbi címre: hello@cornwell.hu vagy
– postai úton vagy futárszolgálattal az alábbi levelezési címre: Cornwell Kft. – 6120
Kiskunmajsa, Árpád utca 27. – kérjük, hogy a címsorban jelölje meg: a Cornwell Kft.
adatvédelmi tisztviselője részére.

2020.10.01.