GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Cornwell Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.cornwell.hu
weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő
Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és
szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.cornwell.hu weboldalon keresztül történik,
függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató
vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:
• Név: Cornwell Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
• Székhely és levelezési cím: 6120 Kiskunmajsa Árpád utca 27.
• Nyilvántartásba vevő hivatal megnevezése: Bács-kiskun Megyei Bíróság
• Adószám: 14769706-2-03
• Cégjegyzékszám: 03-09-118143
• Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
• Telefonszáma: +36 (30) 1812491
• Email cím: hello@cornwell.hu
• Logisztikai központ: Magyarország, 6120 Kiskunmajsa, Árpád utca 27.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.cornwell.hu weboldalon (a
továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: CORNWELL
webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan
kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott
Felek között jön létre. A CORNWELL webáruházban történő vásárlást az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.
1.2. A CORNWELL webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott
megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A CORNWELL webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden
felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz
(majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki
jogosult.
1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és
következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus
levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött
szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak
létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.5. A szerződés nyelve magyar.
1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
1.7. Ügyfélszolgálat: Cornwell Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
• Ügyfélszolgálati iroda helye: 6120 Kiskunmajsa, Árpád u. 27.
• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 9:30-15.00)
• Telefon: +36 (30) 1812491
• Internet cím: www.cornwell.hu
• E-mail: hello@cornwell.hu

2. Regisztráció
2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével
kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy
szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó
megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre
kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a
megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Ügyfél a Weboldalon történő
regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi
nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárul.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha
az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt
egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására
bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes
adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is
érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő
kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés
3.1. A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó
utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru
részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő felhasználási utasítás
tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a
weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb
tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne
fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék –
ahol ezt a jogszabályok előírják – felhasználási utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha
véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező felhasználási utasítást, azt
azonnal – mielőtt az árut kibontja a csomagolásából – jelezze vevőszolgálatunknál,
pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon
közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz,
melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön
jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a
kiszállítás költségét, kivéve ha ez a végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép
hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem
befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus
fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett
árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció
biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt
követően lehetséges.
3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0”
Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél
elállhat vásárlási szándékától. A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak
illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.
3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül nem csak regisztrált Ügyféltől
fogadja el, azonban a megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira vonatkozó mező
maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan
tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy
pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve
egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a
termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával
teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán
található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes
termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Eltávolítás”). Amennyiben
az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra kattintva a megjelenő
felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését
véglegesíthesse. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja
adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és
kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Folytatás” gombra kattintva választani tud, hogy
hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési
módok közül, akkor a „Fizetés” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a
megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási
címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet
megrendeléséhez.
A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés véglegesítése” feliratra
kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés véglegesítése”
gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4. Adatbeviteli hibák javítása
4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére
való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák
javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Eltávolítás” feliratra
kattintva).

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem
nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az
Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a
regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés
azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását,
mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a
visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a
Szolgáltatóhoz megérkezett.
5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán
belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó emailt.
5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a
visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a
Szolgáltató felé.
5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Szállítási és fizetési feltételek
6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég
igénybevételével szállítja házhoz, a Szállítási és Fizetési feltételek oldalon olvasható
feltételek szerint. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a
módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már
megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
6.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a
kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő
szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a
Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.
6.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben
küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
6.5. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről
a www.cornwell.hu oldalon, a Szállítási feltételek címen tájékozódhat.

7. Elállás jog
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék
vásárlásától elállni, a termék átvételének pillanatáig. Utána, mivel romlandó termékről van
szó, nincs további lehetőség a vásárlástól való elállásra.
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog – lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel,
valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást
követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; – olyan nem előre gyártott termék
esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,
vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete
7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött
levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató
részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának megérkezését.
7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha
Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a kézbesítés pillanatáig eljuttatja a Szolgáltatónak
7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon
keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe
a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott
küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
7.1.6. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti
a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási
(kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt
merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig
visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt
érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi
figyelembe.
7.1.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából
kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.1.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához
szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
7.1.9. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés
megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során
köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
7.1.10. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés
illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a
Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási
jogát – megtérítését.

8. Jótállás
8.1. Kötelező jótállás
8.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás
időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék
nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az
Ügyfél részére történő átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves
kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország
területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében
felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását
követően lépett fel, így például, ha a hibát
– szakszerűtlen kezelés, elhelyezés, vagy nem megfelelő hűtés esetén
– rendeltetésellenes használat, a felhasználási-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen
kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:
– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a
választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik
jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát
és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
– ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az
Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél –
választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (átvételtől) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell
elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik..
8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül
Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését..
8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az
Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 11.2. pontban feltüntettettek alapján.
8.2. Az elállási jog és csere alól kivételt képeznek az egyedileg elkészített termékek, így
amennyiben a termék a Vásárló kéréseinek megfelelően lett elkészítve, akár e-mailben
vagy a webáruházban leadott rendelésről legyen is szó, úgy a terméket visszaküldeni és a
vásárlástól elállni nincs lehetőség. Jelen kivétel csak az egyedileg elkészített vagy
feliratozott, mintával ellátott termékeket érintik.

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való
felelősségen túlmenően.
9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított
magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért,
Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a
jogsértések felderítése végett.
9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely
más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket
keresni.
9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata
során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél
államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a
felelősség.
9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a
jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak
módosítására.

10. Szerzői jogok
10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a
feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői
műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és
egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli
felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé
tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli
engedélyével lehetséges.
10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a
Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az
Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek
bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó
megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú
másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye
nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

11. Jogérvényesítési lehetőségek
11.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
• Cím: 6120 Kiskunmajsa, Árpád u. 27.
• Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 9.30-15.00 óráig
• Telefon: +36 (30) 1812491
• E-mail: hello@cornwell.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 11.1. pont
szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal
kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha
az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen
közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli
panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben
meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli
panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító
számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles
megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az
Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az
elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt
évig megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban megadott közvetlen
elérhetőségeken, hétköznapokon 9.30-15:00 között fogadja.
11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél
eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett
működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában
fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház,
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság
előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései
szerint.

12. Egyéb rendelkezések
12.1. A CORNWELL webáruház biztonságos rendszer, használata nem jelent kockázatot,
azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és
spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer
biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását.
12.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban
használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A
Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat emailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az
oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal
használatához.

Kiskunmajsa, 2020.10.01.
Bármilyen kérdésed, szívesen válaszolunk!
Értékesítés:
Kócsó Nikolett
email: hello@cornwell.hu
mobil: +36 301812491
Levelezés: 6120 Kiskunmajsa, Árpád u. 27.